ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Το ασφαλιστικό ταμείο (ΕΟΠΠΥ) καλύπτει ένα ποσοστό του κόστους αγοράς Περούκας ή Προσθέτου Παθήσεων (συνθετικής ή φυσικής).

Για την περίπτωση αυτή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1    Ζητήστε τη γνωμάτευση για την αναγκαιότητα αγοράς Περούκας ή Προσθέτου από τον θεράποντα ιατρό σας.

2    Θεωρήστε τη γνωμάτευση από τον ελεγκτή του ταμείου (ΕΟΠΠΥ) που θα την υπογράψει και θα την σφραγίσει.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία της θεώρησης οφείλει να είναι προγενέστερη του παραστατικού αγοράς, εφόσον έχετε αποφασίσει ποια περούκα θα αγοράσετε.)

3   Την ημέρα της αγοράς θα σας δώσουμε – μαζί με την απόδειξη αγοράς – όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά και τις Βεβαιώσεις Εμπορίας και Διακίνησης της Εταιρείας μας.

4  Στη συνέχεια έχετε προθεσμία ένα μήνα από την ημέρα της θεώρησης, για να καταθέσετε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα όλα τα παραπάνω χαρτιά μαζί με τον αριθμό του Τραπεζικού σας Λογαριασμού.

5  Το ποσό που δικαιούστε θα κατατεθεί στον προσωπικό σας Τραπεζικό Λογαριασμό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μέρος ή το συνολικό κόστος αγοράς Περούκας ή Προσθέτου Παθήσεων.
Προτείνουμε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο.